Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe website van ADVERBO.

AA Milieu- en adviesbureau BV

(Handelsnaam Milieu adviesbureau Adverbo)

Uw partner op het gebied van milieuproblematiek, sloop en asbest


Dienstverlening ADVERBO

Van uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek t/m milieukundige

begeleiding en/of directievoering bij bodemsanering.

Van asbestinventarisatie t/m asbestverwijdering.
Directievoering van asbest-, civiele-, en sloopwerken.
En het maken van kostenramingen en bestekken van deze werkzaamheden.
Controle en advisering van diverse aspecten van de milieuwet- en regelgeving.
Ondersteuning bij kwaliteitszaken en certificering.
ADVERBO ontzorgt u als opdrachtgeverADVERBO  is een betrouwbaar en deskundig adviesbureau, dat beschikt over een 3-tal specialistische certificaten voor bodem. De BRL SIKB 1000, 2000 en 6000, naast het algemene kwaliteitskeurmerk NEN-EN-ISO 9001:2008. De werkzaamheden vinden plaats onder certificaat en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende deskundige medewerkers.


Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening vindt u hier


Inhoud syndiceren