AA Milieu- en adviesbureau BV

(Handelsnaam Milieu adviesbureau Adverbo)

Uw partner op het gebied van milieuproblematiek, sloop en asbest

DOOR WERKZAAMHEDEN AAN DE KABELVERBINDING KUNNEN WIJ

SOMS TELEFONISCH EN PER MAIL NIET BEREIKBAAR ZIJN.


Dienstverlening ADVERBO

Van uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek t/m milieukundige

begeleiding en/of directievoering bij bodemsanering.

Van asbestinventarisatie t/m asbestverwijdering.
Directievoering van asbest-, civiele-, en sloopwerken.
En het maken van kostenramingen en bestekken van deze werkzaamheden.
Controle en advisering van diverse aspecten van de milieuwet- en regelgeving.
Ondersteuning bij kwaliteitszaken en certificering.
ADVERBO ontzorgt u als opdrachtgeverADVERBO  is een betrouwbaar en deskundig adviesbureau, dat beschikt over een 3-tal specialistische certificaten voor bodem. De BRL SIKB 1000, 2000 en 6000, naast het algemene kwaliteitskeurmerk NEN-EN-ISO 9001:2008. De werkzaamheden vinden plaats onder certificaat en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende deskundige medewerkers.


Een uitgebreide beschrijving van onze dienstverlening vindt u hier


Inhoud syndiceren